Sumitomo

蓮村 俊彰
Toshiaki Hasumura

住友商事株式会社

SUMITOMO CORPORATION

橋本 英梨加
Erika Hashimoto

住友商事株式会社

SUMITOMO CORPORATION